Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě úlohu zdolat logicky. Používat jiné pomůcky než papír, tužku a kalkulačku není povoleno.

Náročnost testů je samozřejmě přizpůsobena věku. V kategorii A (a jejich podkategoriích) soutěží děti z mateřských škol a žáci prvního stupně ZŠ, v béčku žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií a v céčku středoškoláci.

Zájemci se do soutěže registrují samostatně na stránce Logické olympiády. Registraci do aktuálního ročníku je nutné provést i tehdy, pokud jste již soutěžili v minulých letech. V tomto roce bude registrace probíhat od 1. 9. do 30. 9. 2022.

První kolo řeší účastníci on-line v libovolném termínu určeného časového rozmezí (jeden týden v říjnu). Nejúspěšnější řešitelé prvního kola jsou pozvání do prezenčního krajského kola (cca 45 až 60 v každém kraji). Body ze základního kola se nezapočítávají. Z krajského kola postupují nejúspěšnější žáci do kola celostátního, které se koná koncem listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Máte-li zájem procvičit si mozek, vyzkoušet něco možná dosud neznámého a porovnat své logické schopnosti se svými vrstevníky, neváhejte a do Logické olympiády se zaregistrujte. A i kdyby nebyl výsledek podle vašich představ, nikdo kromě vás se ho nedozví 😊

Na závěr ještě trochu čísel: Logické olympiády 2021 se zúčastnilo 75 237 žáků z 3 286 škol. V kategorii C (středoškoláci) soutěžilo 14 936 řešitelů, z toho v MS kraji 1 586.