Logická olympiáda 2021

Mensa ČR (pobočka mezinárodní organizace nadprůměrně inteligentních lidí založená roku 1946 v Oxfordu) vyhlašuje také letos soutěž pro předškoláky a školáky z celé České republiky nazvanou Logická olympiáda. Zájemci se musí zaregistrovat a přihlásit, v době od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Žáci základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií soutěží v kategorii B, středoškoláci v kategorii C. Úvodní kolo probíhá on-line během října, nejlepší účastníci pak postupují do prezenčního krajského (5. 11.) a poté celostátního (29. 11.) kola, které se koná v Míčovně Pražského hradu.

Mnohé vysoké školy promíjejí uchazečům úspěšným v Logické olympiádě přijímací zkoušky, ale to zdaleka není jediný důvod, proč se do soutěže přihlásit.

Všem soutěžícím, zvláště pak z našeho gymnázia, držíme palce!

Leták soutěže