Krajské kolo Puškinova památníku

29.3.2019 se v Bohumíně konalo krajské kolo soutěže v recitaci ruských básní a ve zpěvu ruských písní. Naše škola měla své želízko v ohni v kategorii hudebního projevu. Duo Tamara Mrázková (4. G) a Zuzana Bojceňuková (5. G) soutěžilo s písněmi ruské zpěvačky MakSim „Odinočka“ a běloruského zpěváka Alexandra Rybaka „Nebesa Evropy“. S podporou obětavé houslistky Izabely Schimanietzové (4. B) se naším žákyním podařilo obsadit 2. místo. Touto cestou děkujeme za vydatnou pomoc paní učitelce Mokrošové, paní Mrázkové za její iniciativu a logistickou podporu a panu Fellerovi za technickou pomoc.