JAmKom 2021

V historii naší školy jsme měli mnoho studentů, kteří dosahovali výborných studijních výsledků a reprezentovali školu ve znalostních, dovednostních i sportovních soutěžích. A mezi těmi mnoha bylo několik opravdu výjimečných, kteří opakovaně vítězili v krajských kolech a umísťovali se na čelních pozicích v celostátních a mezinárodních soutěžích. Úspěšně reprezentovali nejen Gymnázium Komenského, ale také město Havířov, Moravskoslezský kraj a Českou republiku. Byli odměněni školou – dostali pochvaly a věcné či finanční odměny. Byli oceněni jako nejlepší studenti města či kraje  Kdybychom měli uvést jen několik jmen za posledních deset let, pak by to byli Ondřej Bouchala a Lukáš Folwarczný (oktáva 2012), Jakub Svoboda (oktáva 2014), Šimon Karch (oktáva 2018).

A právě pro takové výjimečné studenty jsme se rozhodli založit tradici opravdu prestižního ocenění, které by bylo udělováno na konci každého školního roku jednomu zástupci čtyřletého či vyššího stupně osmiletého studia a jednomu zástupci nižšího stupně osmiletého studia. V případě, že by nikdo v daném roce nedosáhl takových úspěchů či neudělal něco mimořádného, nemusí být toto ocenění uděleno.

Cena dostala název JAmKom, nemusíme být výjimeční studenti, abychom původ názvu odhalili, a tvoří ji originální výtvarný pamětní list, hodnotná věcná cena a finanční odměna. Prvními nositeli se stali:

JAmKom 2021 v kategorii Senior: Robert Gemrot (oktáva)

JAmKom 2021 v kategorii Junior: Lucie Židková (kvarta).

PhDr. Petr Šimek