V pátek 3. 3. 2023 jsme s žáky semináře z biologie zamířili doplnit si naše medicínské vzdělávání o poznatky z patologie. Zájemci u studium medicíny se zúčastnili exkurze do Ústavu molekulární patologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Ostravě. Přednosta ústavu pan docent Škarda nás seznámil s náplní patologie a následně jsme se zúčastnili pitvy člověka. Výklad patologa včetně kompletního otevření lidského těla a ukázkou jednotlivých orgánů s anatomickým popisem bylo pro žáky zážitkem na celý život. Patolog nám objasnil vztahy mezi onemocněním pacienta v souvislosti s patologickými změnami jeho orgánů. Žáci mohli vidět srdce po operaci dvojitého bypassu, zvětšené plíce kuřáka a téměř nefunkční zmenšené ledviny v důsledku onemocnění Diabetes mellitus.

Zážitek to byl velký, ale pro žáky i motivující.

RNDr. Yvonne Puffer