Francouzština – jazyk pro život i pro potěšení

Francouzština je krásný světový jazyk. I když touto řečí nevládnete, tak melodie, výslovnost, gesta patřící ke konverzaci a také osoby francouzsky mluvící vás jednoduše „dostanou“. A což teprve, když se do francouzsky mluvící země či přímo do Francie dostanete na delší dobu…

Francouzský institut nabízí možnost studovat na lyceích v Dijonu a Nîmes. Studium trvá tři roky. Vzdělávání odpovídá studiu na SŠ gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Pro ty, kteří nemohou (nebo nechtějí – ale takový student snad neexistuje) odjet do „krásné a klidné“ Francie na tři roky, nabízí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Francouzským institutem jednoleté studium v rámci programu Rok ve Francii « Un an en France ». Studenti bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách a studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première).

Na našem gymnáziu v současnosti vyučujeme francouzský jazyk ve dvou třídách. Dvě studentky kvarty prokázaly v loňském roce takovou kvalitu své francouzštiny, že byly přijaty k ročnímu stipendijnímu pobytu na severovýchodě Francie. Kvintu již tedy studují ve francouzské střední škole, zdokonalují se v gramatice, konverzaci, ale hlavně poznávají „zevnitř“ jiné prostředí, jiný – upřímně řečeno mnohem klidnější a pohodovější – životní styl, jiné školství, jinou kuchyni, zvyky… Z mnoha podobných případů víme, že přátelství navázaná během pobytu v zahraničí, vydrží prakticky celý život.

Také letos další naše studentka Zuzana BOJCEŇUKOVÁ z kvinty prokázala vynikající znalosti, uspěla v konkurzu a příští školní rok absolvuje na střední škole ve Francii. Blahopřejeme!

Pokud si po přijetí na GKH právě vybíráte, jaký jazyk zde budete studovat, snad vás budou výše uvedené řádky trochu inspirovat 🙂 S podporou vyučujících můžete v běžných hodinách i při přípravě na jazykové konkurzy zcela jistě počítat.

„Každý má dvě vlasti: tu svou – a Francii“