Naše škola se i tento školní rok zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěžící porovnávali své znalosti o hospodaření a fungování peněz v online testech. Tým ve složení Niko Malina (2.G), Dan Polok (4.G) a Sebastian Holeksa (4.G) se v okresním kole umístil na krásném třetím místě.

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.