Excelence ZŠ 2017

Práce s talentovanými žáky se nám daří

Je velmi příjemné zjištění, že úsilí a čas, jež vkládají vyučující do práce se žáky nižšího stupně gymnázia (prima – kvarta), přináší své ovoce a že se práce s talenty dlouhodobě daří. Aktuálním dokladem jsou právě vydané výsledky soutěže Excelence základních škol a víceletých gymnázií za rok 2017. Excelence shrnuje výsledky krajských a celostátních kol znalostních soutěží společenskovědního i přírodovědného zaměření.

Zvláště nás může těšit, že naši reprezentanti byli úspěšní v náročných soutěžích s velkým počtem účastníků. V krajském kole fyzikální olympiády kategorie E získal Robert Gemrot 2. místo a Petr Šulc 6. místo. Jejich spolužačka z kvarty Barbora Gavendová pak vybojovala 2. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D. Kromě těchto započítávaných výsledků dosáhli naši žáci i řady dalších, které se však v konečném hodnocení neodrazily.

Při srovnání zapojených škol v Moravskoslezském kraji obsadilo naše gymnázium třetí příčku.

excelence2017