Pořadatelé letošního ročníku celostátní literární soutěže Literární osvěžení dali soutěžícím možnost zjistit, jak (ne)snadné je napsat pohádku. Účastníci soutěže si mohli zvolit, budou-li tvořit prozaické texty, nebo jestli dají přednost poezii. Početnější zastoupení soutěžních příspěvků jsme měli v poezii, kde se nakonec báseň O kouzelné lištičce Kateřiny Krčové (sekunda) probojovala na 2. místo. Katčin spolužák Matěj Bonczek získal v téže kategorii čestné uznání poroty za báseň Prasátko u holiče.

Oběma gratulujeme a těm, kteří své texty do soutěže poslali také, děkujeme za účast.