1. místo pro Jirku Arbtera v soutěži Lese-und Dramawettbewerb

Ve čtvrtek 12. 5. se na Slezské univerzitě v Opavě konalo vyhlášení vítězů soutěže Lese- und Dramawettbewerb o nejlepší interpretaci německého textu, kterou každoročně pořádá SU v Opavě. Soutěž byla letos výjimečně uspořádána přes internet, tudíž účastníci museli natočit videoklip, ve kterém interpretují předem určený text a následně ho pořadatelům zaslat. Soutěžilo se ve třech kategoriích: Čtené texty – ZŠ, Čtené texty – SOŠ a Dramatizace textů – ZŠ, SOŠ a gymnázia (do té jsem se zapojil já). Autoři nejlepších tří videí z každé kategorie byli pozváni na SU do Opavy, kde jsme se teprve měli dozvědět, jak jsme se umístili. Ve škole jsme byli příjemně přivítáni, a poté jsme se usadili v kinosále a čekali, až v 10 hodin celá akce započne. Po vyhlášení míst byly vítězům vždy předány i dárkové tašky, ve kterých byl mimo jiné předměty i poukaz do e-shopu Knihy Dobrovský v hodnotě 500,- Kč. Při promítání videí bylo po většinu času ticho, dokud nedošlo na kategorii Dramatizace textů, kdy se velká část sálu každou chvíli hlasitě smála při sledování videa, které skončilo na 2. místě (upřímně si myslím, že bylo o něco lepší než to moje, ale porotci s tím očividně nesouhlasili). Mé video bylo na 1. místě a při jeho promítání jsem byl celkem nervózní – bál jsem se, že zavládne znovu hrobové ticho, což se ale nakonec naštěstí nestalo. Před odchodem jsme ještě byli pozváni do další místnosti, kde jsme byli štědře občerstveni. Umístí se naše škola na 1. místě i příští rok? To se ještě uvidí.

Pro web Gymnázia Komenského Havířov napsal Jiří Arbter (sexta)