Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny

Jednou z priorit zřizovatele naší školy, Moravskoslezského kraje, je podpora vzdělávání díky různým projektům. Náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny uvedl: „Díky 3,7milionové dotaci kraje může 48 středních a vyšších škol v regionu zapojit do výuky angličtiny, případně do hodin jiných předmětů, které jsou vyučovány v angličtině, rodilé mluvčí. Jde o pilotní projekt, který jsme spustili v tomto školním roce. Pokud se osvědčí, budeme v něm pokračovat,“.

„Naprostá většina žáků ve školách studuje jako první cizí jazyk angličtinu. Dá se říci, dobrá znalost tohoto jazyka je základ pro další uplatnění mladých lidí v praxi. V našem kraji ale působí zahraniční firmy, které by uvítaly absolventy škol s kvalitní znalostí i dalších světových jazyků. Je jisté, že znalost cizí řeči zvyšuje absolventům uplatnitelnost na trhu práce. To je důvod, proč podporujeme jazykové vzdělávání, “ řekl náměstek hejtmana.

Jsme rádi, že mezi vybrané školy patříme a od září se tak naši studenti mohou těšit na 10 hodin anglického jazyka týdně, do kterých bude pravidelně docházet rodilý mluvčí.

Celý článek z webu kraje si můžete přečíst ZDE.