Nanomateriály, nanoroušky … v podání prof. J. Kukutschové z VŠB – TUO

Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 2. 3. 2021 vyslechli žáci semináře z biologie (3. ročník, septima) v rámci vybraných online přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy. Paní prorektorka prof. Jana Kukutschová z VŠB – TUO se problematikou nanomateriálů a jejich vlivem na životní prostředí a organismy již zabývá řadu let a velmi erudovaně a poutavým způsobem nám přiblížila v poměrně krátkém čase.