Další setkání s chemií v praxi … Environmentální aspekty nanomateriálů a nanotechnologií

Téma nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví si v úterý 28. 2. 2023 vyslechli žáci semináře z chemie (3. A, septima) v rámci vybraných přednášek odborníků z vysokých škol a výzkumných center, kteří nám tímto způsobem mj. zprostředkovávají nejnovější poznatky vědy a zároveň aplikaci chemie […]