Pokyny k platbě

Vážení rodiče, Vy, kteří jste se rozhodli uhradit příspěvek do Fondu přátel školy převodem z účtu, proveďte, prosím, platbu do konce měsíce listopadu 2017, a to na bankovní účet fondu  151 721 796/0300. Variabilní symbol naleznete zde. Bližší informace získáte v dopise ředitelky fondu Mgr. […]