Pokyny k platbě

Vážení rodiče,

Vy, kteří jste se rozhodli uhradit příspěvek do Fondu přátel školy převodem z účtu, proveďte, prosím, platbu do konce měsíce listopadu 2017, a to na bankovní účet fondu  151 721 796/0300. Variabilní symbol naleznete zde.

Bližší informace získáte v dopise ředitelky fondu Mgr. Kateřiny Šigutové, který Vám byl dnes zaslán prostřednictvím IS Bakaláři.

Děkujeme.