Studenti z Guatemaly a Venezuely u nás

Opět jsme využili nabídku VŠE v Praze a jejich programu Erasmus in Schools, díky kterému se zahraniční studenti zapojují do výuky na školách v ČR. Protože vše probíhalo online, vzdálenost mezi námi nehrála žádnou roli. Mohli jsme se tak ve virtuálním prostoru na podzim setkat se Siulmary z Venezuely a v jarních měsících s Diegem z Guatemaly. Oba nám přiblížili život ve svých i okolních zemích, porovnali jsme naše zvyky, kulturu, oblíbená jídla, trochu historie i politiky. Procvičili jsme si nejen španělštinu a francouzštinu, ale dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí. Už teď se těšíme na další pokračování tohoto přínosného projektu.