Školní kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 10. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Vybraní studenti změřili své znalosti poslechové, gramatické, ale především schopnosti v daném jazyce plynně a smysluplně konverzovat. Je nám líto, že postupová příčka je za každou kategorii pouze jedna, neboť výkony všech zúčastněných byly na velmi vysoké úrovni.

V 1. kategorii (prima, sekunda) vyhrála Jasmína Michálková ze sekundy. 2. kategorii (tercie, kvarta) ovládla Zuzana Bojceňuková z kvarty. Ve 3. kategorii (1. – 3. ročníky) se zásluhou svých rovnocenně brilantních výkonů o první příčku dělí Jana Šimsová z kvinty a Aneta Kochanová z II. A. Gratulujeme!

Všem zúčastněným děkujeme za účast, gratulujeme k dosaženým výsledkům a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresních kolech.

PK AJ

foto