Školní kolo Konverzační soutěže v AJ

Dne 24. 2. 2022 na naší škole proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém. Na rozmanitá témata diskutovali nejlepší z nejlepších napříč třídami. Celé klání vedl Chris Marcin, rodilý mluvčí z Kanady, který na našem ústavu vede konverzační hodiny angličtiny. Jeho úkol, a sice vybrat jediného postupujícího, nebyl vůbec snadný. Souboj to byl totiž velmi vyrovnaný a všichni zúčastnění podali excelentní výkony.

Nakonec rozhodl následovně. Na prvním místě se umístila Dorota Schreiberová ze třídy 3. A, která tímto postupuje do okresního kola, druhou příčku obsadila Anna Hostinská, rovněž ze 3. A, a na třetím místě skončil Štěpán Olšar ze třídy 6. G.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme a Dorotě přejeme do okresního kola hodně úspěchů.

 

Za PK AJ

Hana Chlebečková