Psychologie a psychologické poradenství v praxi

… bylo tématem besedy žáků maturitních ročníků semináře ze společenskovědních předmětů v úterý 15. ledna 2019. Naše pozvání přijala psycholožka PhDr. Eva Vejmělková, která se věnuje poradenské praxi v Havířově (pomoc zneužívaným dětem, rodinná terapie, pomoc drogově závislým ad.). Žáky poutavě seznámila s náplní své každodenní práce a metodami, které jako poradenský psycholog využívá. Blíže také pohovořila o problematice hypnózy a jejím využití v praxi. Děkujeme paní doktorce za velmi poutavou a inspirativní besedu.