Přípravné kurzy 2020

Přípravné kurzy v tomto roce začínají pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium na naší škole ve středu 15. ledna v 15.00 hod. Ve vestibulu budou vyvěšeny seznamy účastníků rozdělených do jednotlivých skupin i učeben. V první lekci frekventanti absolvují v průběhu 70 minut za standardních podmínek cvičný test z matematiky. Potřebné pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, guma, tužka…). Účastníci nepotřebují přezůvky. Další lekce proběhne následující den – ve čtvrtek 16. ledna. Její náplní bude cvičný šedesátiminutový test z českého jazyka. Zde budou žáci potřebovat pouze propisovací tužku. V následujících hodinách proběhne rozbor testů a typových úloh, jakož i příprava na přijímací zkoušky. Rozpis jednotlivých termínů je uveden na našich webových stránkách www.gkh.cz  pod odkazem Uchazeči/Přípravné kurzy.