V úterý 13. listopadu se naše gymnázium zúčastní každoroční výstavy středních škol „VOLBA POVOLÁNÍ 2018“, která proběhne ve Společenském domě v Havířově („Reneta“) od 10.00 do 17.00 hod. V případě zájmu rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Prohlídku školy s informacemi o ní a přijímacím řízení dále plánujeme v rámci dne otevřených dveří v sobotu 12. ledna 2019 od 9.00 do 13.00 hod.

V případě potřeby kontaktujte sekretariát školy či výchovného poradce (tel. 596 811 078).

Aleš Chupáč, výchovný poradce