Vyučující

Mgr. Eva Dočkalová – PPK
Mgr. Martina Vykrentová

Výuka francouzského jazyka

Francouzský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia s tříhodinovou dotací týdně. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z francouzského jazyka, jehož obsahem je:

  • Příprava k maturitě z francouzského jazyka
  • Reálie francouzsky mluvících zemí
  • Rozšíření slovní zásoby
  • Získání pohotovosti při vyjadřování

Doporučená literatura

Osmileté gymnázium:

  • ZAČÍNÁME S FRANCOUZŠTINOU, Moje první slova a věty (prima)
  • Amis et Compagnie 1 – 4 (prima – kvinta) – úroveň A1 – B1
  • On y va! 3 (sexta – oktáva) – úroveň B1 – B2

Amis et Compagnie 1 – 4 : Čtyřdílný kurz francouzštiny pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií ve věku 11-15 let. Je zde vyprávěn příběh 4 hlavních hrdinů prostřednictvím komiksu. Metoda se snaží vést k mluvenému projevu a komunikaci. Jednotlivé díly žáky vedou od začátečníků až na úroveň B1 (středně pokročilí). Každý díl obsahuje materiály pro 50-80 hodin výuky.

Čtyřleté studium:

On y va! 1 – 3 (A1 – B1/B2) – Aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí učebnice jsou dvě audio CD.