Vyučující

Mgr. Eva Dočkalová – PPK
Mgr. Martina Vykrentová

Výuka francouzského jazyka

Francouzský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia s tříhodinovou dotací týdně. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z francouzského jazyka, jehož obsahem je:

  • Příprava k maturitě z francouzského jazyka
  • Reálie francouzsky mluvících zemí
  • Rozšíření slovní zásoby
  • Získání pohotovosti při vyjadřování

Doporučená literatura

Osmileté gymnázium:

  • ZAČÍNÁME S FRANCOUZŠTINOU, Moje první slova a věty (prima)
  • Amis et Compagnie 1 – 4 (prima – kvinta) – úroveň A1 – B1
  • On y va! 3 (sexta – oktáva) – úroveň B1 – B2

Amis et Compagnie 1 – 4 : Čtyřdílný kurz francouzštiny pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií ve věku 11-15 let. Je zde vyprávěn příběh 4 hlavních hrdinů prostřednictvím komiksu. Metoda se snaží vést k mluvenému projevu a komunikaci. Jednotlivé díly žáky vedou od začátečníků až na úroveň B1 (středně pokročilí). Každý díl obsahuje materiály pro 50-80 hodin výuky.

Čtyřleté studium:

On y va! 1 – 3 (A1 – B1/B2) – Aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí učebnice jsou dvě audio CD.

Akce a soutěže

Překladatelská soutěž pro SŠ pořádaná FF Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 4. listopadu 2020 se konalo školní kolo Překladatelské soutěže pro středoškoláky, které pořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázium Olomouc Hejčín. V jazyce francouzském si své prvenství vybojovala Ellen KOKOŠKOVÁ, na druhém místě se umístila Lucie HOLTZEROVÁ a třetí příčku si vybojovala Alexandra KRČMÁŘOVÁ. Všechny tři studentky třídy septimy postoupily do univerzitního kola, které proběhlo 5. ledna 2021 rovněž v on-line prostředí.

Regionální soutěž ve zpěvu frankofonní písně Ostrava

V měsíci červnu proběhla soutěž ve zpěvu frankofonní písně. Vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením měla i tato soutěž podobu on-line. Žáci měli do 4. června 2021 nahrát a poslat video, ve kterém měli zazpívat ve francouzštině píseň frankofonního autora, nebo vlastní skladbu ve francouzštině. Letošního ročníku se zúčastnily dvě žákyně třídy septimy, a to Ellen KOKOŠKOVÁ a Zuzana BOJCEŇUKOVÁ, které s pomocí paní učitelky hudební výchovy Mgr. Sylvy Mokrošové nahrály a nazpívaly společně píseň ve francouzštině.

Rodilá mluvčí ve výuce on-line

V letošním školním roce měli žáci, kteří se učí francouzský jazyk, výuku on-line obohacenou o hodiny s rodilou mluvčí. V rámci projektu „Šablony“ jsme měli možnost zapojit do výuky francouzského jazyka odborníka z praxe, tj. rodilého mluvčího. Každá skupina měla výuku on-line po dobu šesti týdnů s Francouzkou Anne-Christine Trochut-Průša. Výuka s Anne-Christine byla obrovským přínosem nejen pro naše žáky, ale i pro vyučující francouzského jazyka.

Mgr. Martina Vykrentová