Vyučující

Mgr. Fajkusová DobrušePPK
Mgr. Adamovská Petra
Mgr. Dočkalová Eva
Mgr. Chlebečková Hana
Mgr. Mokrošová Sylva
Mgr. Sedlařík Jiří

Výuka českého jazyka a literatury

Povinný maturitní předmět pro všechny studenty – jazyk český a literatura se vyučuje ve všech ročnících víceletého i čtyřletého typu studia, s dotací 3 hodiny týdně v 1. – 3. ročníku a v posledním – maturitním ročníku s dotací 4 hodin, zahrnující intenzivní maturitní přípravu a s vyšší dotací hodin v jednotlivých třídách nižších ročníků víceletého studia prima – kvarta, zahrnující dělené hodiny praktické průpravy českého jazyka a literatury.

Doporučená literatura

Studenti primy až kvarty používají komplet učebnic Český jazyk pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ podle RVP, Pracovní sešit k příslušné učebnici českého jazyka, Čítanka pro 6., 7., 8. a 9. ročník podle RVP z nakladatelství SPN a Literární výchova pro 6. – 9. ročník podle RVP, rovněž nakladatelství SPN.

Maturitní zkouška

Pro studenty I. – IV. ročníku byla zvolena učebnice a pracovní sešit Komunikace v českém jazyce z nakladatelství Didaktis pro výuku jazyka českého pro všechny čtyři roky studia a dále řada literárních učebnic a pracovních sešitů nakladatelství Taktik, a to 1 až 4.

Pro přípravu k maturitní zkoušce byla zvolena učebnice Maturita 2019/ 2020 z jazyka českého z nakladatelství Didaktis. Uvedená učebnice obsahuje zásadní informace ke všem třem částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, výběr z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury  2018 a praktické příklady, např. několik verzí didaktického testu, rozbor ukázek k ústní části ad. Podmínky pro psaní písemné práce a výběr literárních titulů k ústní části maturitní zkoušky byly za dobu konání státních maturit obměněny.

Všichni vyučující předmětu jazyk český a literatura jsou vyškolenými hodnotiteli ústních části maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury a někteří i hodnotiteli se specializací PUP.

Akce a soutěže

Soutěže
  • literární soutěž Evropa ve škole
  • literární soutěž Náš svět
  • Olympiády v jazyce českém
  • přehlídky dětské recitace a recitace pro studenty SŠ
  • Česká lingvistická olympiáda pro studenty středních škol
Akce aktivity
  • školní časopis Komár
  • přípravné kurzy pro uchazeče o studium
  • půjčovní služba školní knihovny

Mgr. Dobruše Fajkusová