Vyučující

Mgr. Hana Chlebečková  –  PPK
Mgr. Dobruše Fajkusová     Mgr. Tereza Müllerová
Ing. Taťána Kotašková         Mgr. Dalimil Šebesta
Mgr. Jana Tabášková           Mgr. Jakub Tomáš 

Mgr.  Šárka Unucková, Ph.D. (toho času na mateřské dovolené)

Výuka anglického jazyka

Pro výuku studentů osmiletého gymnázia používáme řadu English Plus 2. vydání, která přivádí žáky hravou a zábavnou formou v kvartě na úroveň pre-intermediate.

Studenti čtyřletého studia probírají učebnice ucelené sady Oxford Maturita Solutions 3rd edition v rozsahu Pre-intermediate až Upper intermediate dle úrovně jednotlivých skupin. V závěrečných ročnících je využívána konverzační učebnice Longman Maturita Activator. Pokročilejší studenti studují Longman Accelerator, který taktéž rozšiřuje slovní zásobu k jednotlivým maturitním okruhům.

U osmiletých gymnázií se v kvintě navazuje učebnicí Maturita Solutions – Intermediate, 3. vydání, dále pokračují podle úrovně knihami Upper- Intermediate, připadně Gold – příprava na FCE, či řadou Longman – Activator, či Accelerator.

Studenti mají možnost se rok nebo dva před maturitním ročníkem přihlásit do semináře Konverzace v anglickém jazyce, jehož cílem je vedle jiných příprava k úspěšnému absolvování maturitní zkoušky. Se zlepšující se jazykovou vybaveností studentů funguje v posledních letech také dvouletý seminář s názvem Anglický jazyk – příprava na FCE. V některých třídách víceletých gymnázií jsou studenti připravování na tuto zkoušku přímo v hodinách angličtiny. FCE neboli First Certificate in English je mezinárodně uznávanou zkouškou prověřující četbu, psaní, poslech a konverzaci v angličtině, kterou organizuje jazyková škola Cloverleaf.

Naše škola se každoročně účastní mnoha anglických soutěží a pořádá v rámci projektů výměnné pobyty i poznávací zájezdy do zahraničí – proběhly úspěšné vzdělávací exkurze do Londýna a okolí či Skotska. Pravidelně se připravujeme na mezinárodní soutěž EU Best in English – Angličtinář roku, kde se naši žáci umisťují na předních pozicích. Oblíbený je i turnaj v anglickém Scrabble a spousta jiných soutěží nejen konverzačního charakteru. Těšíme se na anglická divadelní představení.

Další možností procvičení anglického jazyka je zapojení se do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+. Jedná se o spolupráci partnerských škol ze Slovenska, Polska, Rumunska a Španělska. Na mezinárodních projektech pracujeme již od roku 2007, a stali jsme dokonce koordinující školou. 

Akce a soutěže
  • Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ mají naši učitelé možnost cestovat a strávit tak dva týdny v zahraničí, např. v irském Dublinu, severoanglickém Scarborough, na Maltě, ve španělské Malaze, francouzském Vichy nebo u Bodamského jezera v Německu. Kurzy bývají zaměřeny nejen na rozvoj jazykových kompetencí, ale rovněž na reálie, literaturu a historii dané oblasti, nové trendy ve výuce, metodiku a didaktiku. Nové zkušenosti určitě pomohou v plánovaném zavádění metody CLIL na naší škole, která vnáší cizí jazyk do nejazykových předmětů. Na tuto metodu budeme učitele připravovat i díky novému projektu tzv. šablon za finanční podpory ze strany Ministerstva školství.
  • Od září 2019 probíhá na naší škole pravidelná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, která bude i nadále pokračovat a to díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje z projektu podpory jazykového vzdělávání. Těšíme se na sympatickou lektorku Sharlene, která povede konverzační hodiny.
  • Dne 2.11. 2021 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Překladatelské soutěže pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dne 26.11. 2021 proběhla na našem gymnáziu mezinárodní on-line soutěž v angličtině Best in English Contest. Tohoto již tradičně pořádaného klání se letos zúčastnilo 24 studentů z několika tříd vyššího gymnázia, kteří přišli poměřit své znalosti nejen se studenty jiných středních škol České republiky, ale i v zahraničí. I v této soutěží jsme si vedli velmi obstojně.
  • Společně s patnácti dobrovolníky z USA, jsme letos odstartovali další pětitýdenní konverzační projekt – English Conversation Partners. První setkání se konalo na platformě Zoom 31.1. 2022 a pokračuje každé pondělí od 19:30 do 20:30. Dobrovolnický projekt funguje třetím rokem a naši studenti se do něj velmi rádi zapojují.
  • Dne 24. 2. 2022 na naší škole proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém. Na rozmanitá témata diskutovali nejlepší z nejlepších napříč třídami. Celé klání vedl Chris Marcin, rodilý mluvčí z Kanady.
  • 14. 3. 2022 se na Gymnáziu v Orlové konalo okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém. Vítězové školních kol museli nejdříve prokázat své dovednosti v poslechové části a poté si vylosovali téma, o kterém s porotou vedli rozhovor. Jsme rádi, že naše Dorota Schreiberová z 3. A si odnesla diplom za 1. místo v okrese.

  • 8. 4. 2022 se sešlo 16 vítězů třídních kol anglické verze hry Scrabble, aby navzájem poměřili své síly a my tak mohli vyslat dva nejlepší z nejlepších do kola oblastního. To proběhlo 22. 4. 2022 na Masarykově Gymnáziu v Příboře. Za naši školu vybojovali Karolína Pniáčková a Jiří Arbter (oba ze sexty) nádherné 3. místo.
  • Erasmus+ WAVES. V týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 mělo díky mezinárodního projektu WAVES několik našich spolužáků možnost pobýt v nádherném malém polském městečku Puck, které leží na severním pobřeží Baltu, nedaleko Trojměstí (Gdaňsk – Gdynia – Sopoty) a poloostrova Hel.

        Za PK AJ Mgr. Hana Chlebečková