Naše fyzikální naděje opět výrazně úspěšné!

předchozím článku jsme popsali průběh letošního ročníku Fyzikální olympiády. Před několika minutami jsme obdrželi výsledky kategorií B, C a D z Moravskoslezského kraje.

Chtělo by se říct – nic překvapivého. Ale toto lakonické konstatování zdaleka neodpovídá radosti, kterou nám studenti GKH opět udělali.

Kategorii B vyhrál Robert Gemrot ze septimy (vyučující Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D.) a to dokonce s plným počtem bodů! Robert získal nejvíce bodů nejen v MS kraji, ale v celé České republice! I další dva studenti GKH „vypočetli“ velmi pěkná místa: na 13.  je Michael Kupka a 15. skončil Radek Lacko (oba 3. B, vyučující Mgr. Monika Bouchalová).

V kategorii C jsme měli také tři postupující: Vojtěch Smola se propočítal na 4. místo, Hana Rusinová se dělí o 7. – 8. místo a Martin Beckovský skončil 11.  (Všichni sexta, vyučující Vít Tomis)

Všem uvedeným studentům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci dolního gymnázia! („Dolní“ je jen vyloženě rozlišovací označení podle polohy v rámci města.  Cimrmanologové prominou.)