Journée d’informations sur la filière « français »

Ve čtvrtek 23. března se francouzská skupina  třídy 2. A zúčastnila Informačního dne pro zájemce o studium/práci s francouzštinou, který pořádala Alliance Française Ostrava. Studenti tak měli možnost dozvědět se o výhodách studia jazyka francouzského a jeho následného využití v zaměstnání.

Nejprve je francouzsky přivítal ředitel Alliance Française Ostrava, pan Cédric Ramírez, poté následovala prezentace rodilé mluvčí paní Magali Gente z Campus France o možnosti studia ve Francii. Na závěr vystoupila paní Barbora Golová, která zastupovala Moravskoslezský kraj. Studenti se tak díky ní dozvěděli o možnosti získání stipendií a o možnosti studia na gymnáziu ve Francii v rámci programu « Un an en Lorraine », „Rok v Lotrinsku“.

Návštěva tohoto informačního dne přinesla účastníkům nejen spoustu informací o francouzštině a jejím využití v praxi, ale také příležitost promluvit si s rodilými mluvčími, a tím si prověřit své znalosti tohoto bezesporu krásného jazyka.

Mgr. Martina Vykrentová Frátriková