Gymnázium Komenského přivítalo své zájemce

V letošním roce jsme uspořádali den otevřených dveří v sobotu 12. ledna 2019. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout modernizované učebny a práci v plně rekonstruovaných laboratořích. Byly jim rovněž představeny  prezentace výsledků našich velice úspěšných žáků v rozličných přírodovědných či humanitních soutěžích. Seznámili se s vyučovanými cizími jazyky na naší škole, ve kterých mimo jiné mohli ochutnat speciality cizích zemí. V neposlední řadě poznali taktéž možnost využití dalšího času ve škole, např. práci v přírodovědném kroužku malí debrujáři.

Děkujeme žákům i jejich rodičům či prarodičům za značný zájem o naší školu.

Foto viz fotogalerie.

Aleš Chupáč