Fyzikální olympiáda pro základní školy a nižší ročníky gymnázií je pro žáky a také pro jejich učitele v určitém směru ještě náročnější než na vyšším stupni. Vzhledem ke školskému systému v ČR jsou jednotlivá témata probírána na různých školách nejen v různých měsících školního roku, ale dokonce v různých ročnících. Vyučující fyziky proto musí ve školním kole vybrat ze souboru příkladů ty, které jsou pro jeho svěřence řešitelné. Pro okresní a případné krajské kolo je pak nutné žáky připravit i na aktuálně vyhlášená olympijská témata, která na dané škole ještě nebyla probrána.

Naši kvartáni Matyáš Maceczek a Dan Kříž vedení Mgr. Irenou Fikáčkovou, Ph.D., zvládli nejen školní, ale velmi dobře pak i okresní kolo Fyzikální olympiády (kat. E), které se konalo ve středu 22. 3. 2023. Deset postupujících ze všech škol našeho okresu se „trápilo“ se čtyřmi příklady s maximálním možným hodnocením 10 bodů za příklad. Úspěšných řešitelů bylo nakonec 7.

Matyáš Maceczek získal 22 bodů a skončil na 5. místě. Dan Kříž se dělí o 2. – 3. místo se ziskem 26 bodů.

Blahopřejeme a nechť vám elán a chuť přemýšlet vydrží!