Erasmus+ EDGE v Polsku

Na přelomu května a června jsme díky uvolnění pandemických opatření mohli konečně vyrazit na dlouho odkládanou mobilitu do Polska, kde se uskutečnil poslední krátkodobý výměnný pobyt v rámci projektu EDGE financovaného z prostředků programu Erasmus+. Projekt zaměřený na lidská práva, diskriminaci, rovnoprávnost a genderové otázky touto závěrečnou schůzkou po třech letech úspěšně končí. Za celou dobu spolupráce mezi partnerskými školami z Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska jsme měli šanci nejen poznat nové přátele, ale i jejich kulturu, tradice, jazyk, zvyky a gastronomii. Mezinárodní spolupráce zapojeným školám přinesla zajímavé zkušenosti, zážitky a hlavně spoustu nových dovedností, znalostí a poznatků díky tématům, které byly předmětem naší společné práce. Pátrali jsme po historických událostech, které změnily politické systémy i postavení žen ve společnosti, hledali jsme informace o slavných vědkyních, sportovkyních a političkách, bavili se o feminismu, rovnoprávnosti v ohodnocení žen a mužů na trhu práce, o předsudcích, toleranci, situaci menšin v jednotlivých zemích.

Během naší schůzky v Polsku jsme celý projekt zhodnotili a shrnuli jeho výstupy do manuálu dobré praxe, který může posloužit jako zdroj inspirace pro podobné aktivity v budoucnu. Prohlédli jsme si místní školu v Pucku na pobřeží Baltu u Helské kosy, kde jsme mimo jiné navštívili muzeum zaměřené na historii regionu a také muzeum věnované obraně tohoto strategického bodu za 2. světové války. Poznali jsme zdejší Kašubskou kulturu, tradice i jazyk během folklórního večera, v Gdaňsku jsme obdivovali moderní budovu Evropského centra solidarity s poutavou výstavou o pádu totalitních režimů v Evropě a pochopili tak významnou roli Lecha Walesy v tomto procesu. Nejkrásnější zážitky jsme však měli z pobytu na písečných dunách ve Slowinském národním parku, kterým se právem říká Polská Sahara. V tomto nádherném místě jsme strávili skoro celý den, hráli jsme hry, vychutnávali sluneční paprsky u moře a nabírali síly na další nabitý program.

Fotografie z pobytu v Polsku najdete ZDE.

Projekt EDGE je sice ve své závěrečné fázi, ale běží již další, což znamená, že pokud nám to situace dovolí, budeme na přelomu srpna a září hostit naše partnery během první schůzky projektu WAVES u nás v Havířově. Snad to vyjde…