V úterý 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategorii B. Studentky a studenti prvních a druhých ročníků čtyřletého studia a pátých a šestých ročníků osmiletého studia svedli téměř čtyřhodinový „souboj“ ve znalostech – tentokrát na téma „Život není fér“. Patnáct soutěžících se pustilo do dvou experimentálních úloh, testu všeobecných znalostí a poznávačky rostlin, hub a živočichů.

Nejlepší znalosti předvedl Štěpán Kozubek ze třídy 6.G, druhé umístění získala Monika Zemánková ze třídy 5.G a pomyslnou bronzovou medaili vybojovala Natálie Díková z 2.B.

Úspěšným řešitelům gratuluji a všem zúčastněním děkuji a vzornou spolupráci.

Mgr. Hana Dragulová

Biologická olympiáda kat. B
Biologická olympiáda kat. B