GYMKOM

Naše škola se spoluúčastnila projektu Emise jako partner Slezského gymnázia v Opavě, které celý projekt zaštiťovalo. Tato záštita skončila na konci prosince 2017. Přesto naše gymnázium v projektu pokračuje. Navazujeme tak na projekt Světová škola. Z pedagogů je do projektu je zapojen Adam Supík, Yvonne Puffer, Irena Fikáčková, Kateřina Šigutová, Aleš Chupáč, Barbora Vicianová, Jindřiška Janečková a Vít Tomis.

Projekt byl přejmenován na GYMKOM a má za cíl spolupracovat také s žáky havířovských základních škol.

Cílem projektu GYMKOM je rozšíření přírodovědného vzdělávání žáků. Obsahem projektu je motivovat žáky k dalšímu studiu v těchto odvětvích. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci ZŠ zaměření na přírodovědné předměty.

V rámci projektu jsou na podzim připravena dvě Přírodovědná tematická dopoledne, která jsou určena pro žáky devátých tříd havířovských základních škol a jsou zaměřena na biologii, chemii, matematiku, fyziku a zeměpis. Vyvrcholením je lednová soutěž GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami na našem Gymnáziu Komenského v Havířově. Záštitu nad soutěží převzal primátor Havířova pan Josef Bělica.

Proběhlé a další naše plánované aktivity

Září – prosinec 2017

15. 11. 2017 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na biologii a chemii

7. – 8. 12. 2017 – Envoforum Opava

13. 12. 2017 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na matematiku, fyziku a zeměpis

Leden – prosinec 2018

5. 1. 2018 – Soutěž GYMKOM

27.4. 2018 – Den Země

1. 11. 2018 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na biologii a chemii

29. 11. 2018 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na matematiku, fyziku a zeměpis

Leden – prosinec 2019

9. 1. 2019 – Soutěž GYMKOM

26.4. 2019 – Den Země

26.5. 2019 – Den dětí u hotelu Rudolf

1. 11. 2019 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na biologii a chemii – viz pozvánka

28. 11. 2019 – Přírodovědné dopoledne zaměřené na matematiku, fyziku a zeměpis – viz pozvánka

Leden – prosinec 2020

  1. 1.2020 – Soutěž Gymkom

Organizace:

Prezence: 8.10 – 8.25

Zahájení: 8.25

Soutěž: 8.30 – 12.00

Vyhlášení výsledků:  cca 12.20

Prosinec 2021

2. 12. 2021 – Přírodovědné dopoledne

biologie, chemie, fyzika, matematika, kybernetika

Organizace:

Prezence (+ ev.testování):  7.30 – 7.55

Akce:                                   8.00 – 12.00

Podrobná zpráva:

Ve čtvrtek 2.12. 2021 se po roční pauze opět konalo přírodovědné dopoledne pro žáky ZŠ v rámci projektu GYMKOM.

V letošním roce finanční příspěvek na náš projekt poskytli:

  • Moravskoslezský krajský úřad,
  • Společnost ČEZ.

Děkujeme za finanční podporu.

Ve fyzice si žáci měli možnost vyzkoušet sestavit obvod, kdy jediným zdrojem napětí byl citrón a vhodně zvolené 2 různé kovy. Multimetrem měřili napětí, které takto vznikne při kombinaci alobalu a desetikoruny, desetikoruny a pětikoruny a také alobalu a pětikoruny.  Na dalším stanovišti sestavili grafitový dělič napětí a vyzkoušeli si, jak jednoduše jde snížit napětí na spotřebiči pomocí tužkou nakreslené čáry. Poslední úloha se týkala rovnováhy na páce. Vyvážit různá závaží na jedné straně páky nebyl vždy úplně snadný úkol, přesto to žáci bravurně zvládli.

V biologické laboratoři se řešila problematika týkající se fotosyntézy.  Co je fotosyntéza, jaký má význam v přírodě, proč listy na podzim mění barvu. Žáci si zkusili vyplnit test na toto téma a zhotovili mikroskopický preparát chloroplastů, ve kterých fotosyntéza probíhá.

V chemii měli žáci za úkol vyvíjet kyslík rozkladem peroxidu vodíku. Vznik kyslíku sledovali pomocí čidla Vernier a kyslík také dokazovali opětovným rozhořením doutnající špejle. A poté poznávali chemické nádobí.

V učebně biologie si žáci ověřili v praxi, že pro správné vidění člověk potřebuje obě oči k tzv. binokulárnímu vidění – jednotlivé obrázky z obou očí se skládají do jednoho, který vnímáme, a navíc nám umožňuje vnímat hloubku prostoru. Dále si otestovali, které oko mají dominantní. Dominantní oko se využívá převážně ve střeleckých sportech, golfu, tenisu nebo také při fotografování, dívání se do mikroskopu nebo dalekohledu. Na závěr si provedli test barvocitu a ověřili si, zda netrpí genetickou oční vadou zvanou daltonismus.

V zeměpise si žáci mohli ověřit své znalosti, ale také taktické dovednosti při stolní formě soutěžní hry AZ kvíz. Odpovědi na jednotlivé otázky byly vždy z oboru geografie.

Na druhém stanovišti se žáci snažili podle indicií  a obrázků poznat vybraná města a pak je také ukázat na „slepé mapě.“

V další učebně  žáci prezentovali robotické stavebnice LEGO Mindstorms, které ve výuce využíváme jako motivační prvek k zavedení programování na nižším stupni gymnázia. Žáci si nejen robota poskládají, ale také “oživí”. Využívají k tomu předprogramované bloky, které jsou vytvořeny v jazyce Python a jsou součástí. Při hře se seznamují s algoritmizací a samotným programovacím jazykem.

Žáci odcházeli s úsměvem na tváři a s příslibem účasti na lednové soutěži škol Gymkom, aneb tříkrálová cesta přírodními vědami.

Už se na vás těšíme.

RNDr. Yvona Pufferová

Odkaz na fotogalerii.

 

 

Leden 2021

6. 1.2021 – soutěž Gymkom