Erasmus+ “CLIL v praxi”

Koordinátor: Mgr. Dalimil Šebesta

Novým projektem „CLIL v praxi“ navazujeme na jeho předchůdce “CLIL na GKH”, ve kterém jsme do srpna 2022 absolvovali 11 mobilit. Tento projekt si ve svém realizačním období 18 měsíců klade za cíl uskutečnit rekordních 32 mobilit a umožnit tak pracovníkům školy zúčastnit se zahraničních odborných kurzů na jazykových školách se zaměřením na CLIL, didaktiku, inovativní metody výuky, kulturu, historii, literaturu či použití moderních IT nástrojů ve výuce, zlepšit si své komunikační dovednosti v cizím jazyce a zažít pobyt v cizojazyčném prostředí. Dále poskytne učitelům šanci stínovat své kolegy ze zahraničních partnerských škol a sledovat tak výuku v jejich institucích, porovnat různé vzdělávací programy. Prohloubíme také vzájemné partnerství, což může vyústit v další projektovou spolupráci v budoucnu. Novinkou v tomto projektu je skupinová mobilita s žáky – celkem 8 žáků za doprovodu 2 učitelů vyjede na týdenní pobyty na partnerských školách v Polsku a na Slovensku. Další inovací je pozvaný odborník ze zahraničí, který u nás stráví týden plný přednášek, workshopů a setkání s kolegy. Účastníci získají dovednosti a zkušenosti, kterých by nemohli dosáhnout na žádném kurzu pořádaném v ČR. Jedná se především o zvýšení jejich sebevědomí v užívání cizího jazyka, jeho procvičení a zlepšení, pobyt v dané zemi a přímý kontakt s rodilými mluvčími, zkušenost s autentickým kulturním prostředím. Očekáváme také navázání nových vztahů s učiteli ze zahraničních škol pro případnou další spolupráci. Projekt z dlouhodobého hlediska přispěje k internacionalizaci, ke zkvalitnění výuky na škole a zvýší tak její prestiž.