Erasmus+ “CLIL na GKH”

Koordinátor: Mgr. Dalimil Šebesta

Novým projektem „CLIL na GKH“ navazujeme na předchozí projekt Brána jazyků otevřená, ve kterém byli tři vyučující jazyků podpořeni výjezdy na zahraniční jazykové kurzy. Jednalo se o dvoutýdenní kurz anglického jazyka a metodiky ve Scarborough v Anglii, týdenní kurz metodiky francouzského jazyka v Grenoble ve Francii a dvoutýdenní kurz metodiky a didaktiky španělského jazyka v Malaze ve Španělsku. Všechny proběhly v létě 2019.

Tento projekt si ve svém dvouletém období trvání od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 klade za cíl umožnit sedmi pracovníkům školy zúčastnit se zahraničních odborných kurzů na tamních jazykových školách se zaměřením na CLIL, didaktiku, inovativní metody výuky, kulturu, historii, literaturu či použití moderních IT nástrojů ve výuce, zlepšit si své komunikační dovednosti v cizím jazyce a zažít pobyt v cizojazyčném prostředí. Dále poskytne čtyřem učitelům šanci stínovat své kolegy ze zahraničních partnerských škol a sledovat tak výuku v jejich institucích, porovnat různé vzdělávací programy. Tři ze čtyř škol jsou bilingvní, což nám pomůže implementovat jejich zkušenosti s výukou běžných předmětů v cizím jazyce do procesu zavádění metody CLIL u nás. Prohloubíme také vzájemné partnerství, což může vyústit v další projektovou spolupráci v budoucnu. Účastníci získají dovednosti a zkušenosti, kterých by nemohli dosáhnout na žádném kurzu pořádaném v ČR. Jedná se především o zvýšení jejich sebevědomí v užívání cizího jazyka, jeho procvičení a zlepšení, pobyt v dané zemi a přímý kontakt s rodilými mluvčími, zkušenost s autentickým kulturním prostředím. Očekáváme také navázání nových vztahů s kolegy ze zahraničních škol pro případnou další spolupráci. Projekt z dlouhodobého hlediska přispěje k internacionalizaci, ke zkvalitnění výuky na škole a zvýší tak její prestiž. Více informací a program práce najdete na Twinspace projektu.

V době letních prázdnin v červenci a srpnu 2021 se díky rozvolnění cestovních omezení a znovuotevření jazykových škol tři učitelé vrátili do školních lavic na zahraničních metodicko-didaktických kurzech pro vyučující cizích jazyků ve španělské Granadě, na Maltě a u Bodamského jezera v Německu. Strávili tak dva týdny plné nových zážitků, zajímavých informací a cenných kontaktů na kolegy z ciziny. V plánu byly i pobyty v Irsku a ve Francii, ale pandemická opatření to v létě 2021 neumožnila. V září 2021 se podařilo uskutečnit první mobilitu v rámci stínování (jobshadowing), kdy zástupkyně ředitele strávila týden v naší partnerské škole v Martině pozorováním výuky fyziky a informatiky. Se svými kolegy z vedení školy porovnali administrativu spojenou s řízením školy. V dalších podzimních týdnech pak vyjeli na stínování i další učitelé, konkrétně do škol v Pucku na severu Polska, do Waterloo v Belgii a do Sevilly na jihu Španělska. Posledními zbývajícími aktivitami projektu byly kurzy z léta 2021, které po skončení zbývajících covidových omezení proběhly v létě 2022. Vyučující francouzštiny strávila dva týdny ve Vichy, kde se konal didakticko-metodický kurz pro francouzštináře. Na samém konci projektu v srpnu 2022 se uskutečnily i dvoutýdenní kurzy anglického jazyka v Dublinu pro tři učitelky – jednu vyučující angličtiny a dvě vyučující nejazykových předmětů, které však ve svých hodinách zavádí metodu CLIL.

Tento projekt skončil 31. srpna 2022, ale mezitím byl schválen další, do kterého budou zapojeni i žáci. Věříme, že se všechny plánované aktivity podaří úspěšně zrealizovat.