Naše úspěšná studentka mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka: DELF

Studentka letošní kvinty Zuzana BOJCEŇUKOVÁ úspěšně složila mezinárodní zkoušku DELF, úroveň A2 z francouzského jazyka. Prokázala, že rozumí mluvenému projevu, odpovídala na otázky vztahující se k textům, napsala odpovídající slohový útvar a s chutí si pohovořila francouzsky. Tak, jak jsem to popsala, se to zdá jednoduché, ale úspěch je výsledkem společného i individuálního studia, píle a také osobního nasazení. Touto zkouškou si student potvrzuje nejen to, jaké úrovně v jazyce dosáhl, ale také, že zvládne nervozitu a stres, že je dostatečně pohotový, že se nenechá odradit nějakým dílčím nedostatkem, že se nevzdává a bojuje …

Společná část zkoušek probíhá ve všech tzv. zkušebních místech současně, individuální část zkoušek je rozdělena dle časového harmonogramu. V našem kraji je organizace zastřešena Alliance Française d’Ostrava: https://www.alliancefrancaise.cz/ostrava/Predstaveni-zkousek.

Tuto zprávu píši nejen jako možnost sdílet radost z podařené práce, ale také jako možnou inspiraci pro naše a naše budoucí studenty francouzského jazyka.