Městské kolo ve šplhu

V pátek 13. prosince se družstva dívek a chlapců nižšího i vyššího stupně gymnázia zúčastnila městského kola ve šplhu v tělocvičně ZŠ Karolíny Světlé. Všichni se vydali ze všech sil, ale i přes individuální zlepšení se nepodařilo v konkurenci devíti škol obsadit medailové příčky. Výjimkou bylo družstvo dívek vyššího gymnázia, které obsadilo krásné druhé místo. Velkou zásluhu na tomto výsledku měla Markéta Janošová (1. B), která v soutěži jednotlivců ve šplhu zvítězila. Děkujeme všem studentům a studentkám za reprezentaci.