Dneska se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro šesťáky, sedmáky, osmáky a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Organizaci v našem okrese již několik let zajišťuje Mgr. Jindřiška Janečková ve spolupráci s dalšími kolegy našeho gymnázia ve Středisku volného času Juventus Karviná. Pracovnicím tohoto střediska patří velké poděkování za perfektní přípravu soutěžního místa a další milé pozornosti umožňující hladký průběh i vyhodnocení okresního kola. Děkujeme také kolegyním z několika ZŠ a Gy za vedení MO na jejich školách a za pomoc při vlastním průběhu a následné opravě příkladů okresního kola. Vůbec to není samozřejmost, z některých škol se již mnoho let nikdo do organizace nezapojuje.

Našich studentů postoupilo do okresního kola deset, z důvodu nemoci jich však odcestovalo „jen“ devět. V autobuse slyšet ani vidět nebyli, ale ve výsledkové listině ano!

V kategorii Z6 řešilo okresní kolo 41 žáků, úspěšných řešitelů bylo 17. Z GKH to jsou Nikola Šebestová (2. – 3. místo), Ondřej Mazůrek (8. – 9. místo) a Jan Jež (10. – 17. místo).

Mezi sedmáky (Z7) postoupilo do dnešního klání 26 řešitelů, úspěšných jich bylo 23. Z naší sekundy se úspěšnými řešiteli stali Karel Lukeš (1. – 3. místo!), Eliška Brudná, Jan Františák (oba 10. – 14. místo), Robin Slonka (15. – 17.) a Kryštof Jurda (18. – 22.)

Všem řešitelům, o to více úspěšným řešitelům a vítězi, děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Podrobnější informace najdete na “okresní stránce” Matematické olympiády.