2. listopadu 2022 proběhla v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov vernisáž výstavy 1.ročníku literárně-výtvarné soutěže Malovaný svět organizované naším Gymnáziem Komenského v Havířově.

Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 430. výročí narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského a je inspirována významnou učebnicí jazyků Orbis pictus. Své literárně-výtvarné práce přihlásilo přes 100 soutěžících z šesti středních i základních moravských škol. Práce byly hodnoceny b odbornou porotou složenou ze zástupců jak z výtvarné, tak literární oblasti – akad. malířem Martinem Pawerou a doc. Mgr. A. Pavlem Nogou, ArtD. a PhDr. Ottou Dedkem, Bc. Petrou Staňkovou a Bc. Petrou Nytrovou.

Tímto jim velmi děkujeme za spolupráci a připojujeme poděkování i pro kolegyni Sylvu Mokrošovou a její sbor za nádherné vystoupení a Terezu Müllerovou za pomyslnou pomocnou ruku.

Vyhlašujeme zároveň téma 2. ročníku pro rok 2023: Vesmír – dobrodružná cesta přesahující hranice lidské představivosti a připojujeme kritéria 2. ročníku soutěže pro rok 2023.

Organizátorky soutěže Šárka Nogová a Dobruše Fajkusová