Krajské kolo matematické olympiády

Robert Gemrot z kvinty se umístil v krajském kole matematické olympiády kategorie C na 3. místě se shodným počtem bodů jako má soutěžící na 2. místě. Moc blahopřejeme!

Mgr. J. Janečková