Klasickou hlášku z filmu…..(znalci si vzpomenou) bychom mohli doplnit takto ….“cíl však je nad očekávání a všechny příjemně překvapí.“
Tak lze v kostce shrnout historii vzniku jednoho z nejmodernějších školních a veřejných sportovišť v Havířově. Cesta k němu byla dlouhá a plná překážek, ale na to už si časem nikdo nevzpomene. V roce 2015 začaly obě školy – Gymnázium Komenského a ZŠ Gorkého, připravovat projekt zásadní rekonstrukce a modernizace v té době již nevyhovujícího školního hřiště, které vzniklo spolu s celým školním komplexem v roce 1956 a od té doby prošlo jen dílčími úpravami. Poté následovaly desítky jednání s představiteli města Havířova i Moravskoslezského kraje, neboť základním předpokladem úspěchu bylo společné financování celého díla ze strany zřizovatelů obou škol. Když byl zpracován velmi zdařilý stavební projekt moderního sportoviště 21. století, do nějž projektant zakomponoval požadavky obou škol, věděli jsme, že je vše na dobré cestě. Dohoda města i kraje, nalezení finančních prostředků (přes 26 mil. korun), stavební projekt…Zbýval ještě výběr stavební firmy, která by práce kvalitně a včas provedla. Výstavba ve druhé polovině roku 2022 probíhala nad očekávání – rychle, přesně podle harmonogramu, kvalitně. Žádné výmluvy na počasí, objektivní příčiny a problémy dodavatelsko-odběratelských vztahů. Společným úsilím všech
zúčastněných se podařilo celé dílo dokončit koncem roku 2022 a na jaro roku nadcházejícího již zůstaly jen drobné dokončovací práce – nalajnování sportovišť, podlepení pásů umělé trávy, zatravnění ploch…12. dubna pak nastal dlouho očekávaný okamžik – slavnostní otevření školního sportovního komplexu a jeho uvedení do provozu. Takže závěrem zbývá jen popřát, ať slouží ke prospěchu žákům, školám i havířovské veřejnosti.

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy