Erasmus+ “WAVES”

Koordinátor: Mgr. Dalimil Šebesta

Navazujeme na úspěšnou mezinárodní spolupráci se školami z Polska, Slovenska a Rumunska z předchozích projektů Legends Across Europe a EDGE a od 1. září 2020 pokračujeme v dalším projektu se stejnými partnery. Jeho název je WAVES a tvoří ho počáteční písmena anglických slov Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability, což jsou témata práce na dalších 24 měsíců: Voda, Vzduch, Vegetace, Životní prostředí, Udržitelnost. Od legend a rovnoprávnosti jsme se tedy přesunuli k tématu ekologie.

Cílem projektu je vyvolat diskusi o nutnosti ochrany životního prostředí, zvýšit povědomí o ekologických problémech v jednotlivých partnerských zemích, porovnat současnou situaci a navrhnout možná řešení. Žáci budou společně zpracovávat prezentace, pracovat v týmech, procvičovat si anglický jazyk jako společný dorozumívací prostředek, zlepší si tak své komunikační dovednosti. Učitelé propojí mezipředmětové vztahy, od svých zahraničních kolegů se inspirují ve své praxi, zvýší si své jazykové a IT kompetence. Během týdenních výměnných pobytů – tzv. mobilit – se všichni dozvíme něco nového o našich partnerských školách, jejich systému vzdělávání a poznáme odlišnou kulturu a tradice.

Více informací a program práce najdete na Twinspace projektu.

Rádi přivítáme nové členy z řad studentů do našeho projektového týmu. Je potřeba mít dobrou znalost angličtiny, být spolehlivý a dochvilný, ochotný věnovat svůj volný čas práci na projektových výstupech. Odměnou vám budou nové vědomosti, zkušenosti s prací v týmu a zajímaví zahraniční přátelé, se kterými budete možná v kontaktu i mimo rámec projektu.

Začátkem nového školního roku 2021/2022 jsme na naší škole přivítali s půlročním zpožděním zahraniční partnery z Polska, Rumunska a Slovenska. Protože tématem mezinárodní spolupráce je ekologie, příroda a ochrana životního prostředí, vyrazili jsme na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Cestou zpět jsme se zastavili v Karlově Studánce, kde je údajně nejčistší vzduch ve Střední Evropě. Ve Štramberku jsme se kromě ochutnávky místních uší take podívali do jeskyně Šipka a vystoupali na Trúbu. Důsledky důlní činnosti nám připomněla návštěva „Šikmého kostela” u Karviné, vysoké pece v Dolních Vítkovicích pak obraz industriálního kraje skvěle doplnily. Ve Světě Techniky pro nás připravili zajímavý workshop o přírodě a udržitelném rozvoji zakončený filmem v 3D o dinosaurech. Sběrný dvůr v areálu Technických služeb byl ideálním místem k pochopení systému třídění odpadu a recyklace. Procházkou kolem meandrů řeky Lučiny jsme došli až k Ambrožíkům při ZŠ Frýdecká, kde jsme si vyslechli poutavou přednášku o včelařství. Všem se u nás i přes nepřízeň počasí moc líbilo, chválili spoustu zeleně, prostorné a čisté ulice. Své dojmy pak osobně sdělili i primátorovi města a náměstkyni pro školství a kulturu, kteří nás na Magistrátu přijali.

Fotogalerie z pobytu u nás je ZDE.

Neuplynuly více než dva týdny od návštěvy našich přátel z projektu WAVES u nás v Havířově a už jsme se opět setkali, tentokrát v Martině, kde se nachází slovenská partnerská škola, Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, která kromě nás hostila i partnery z Polska a Rumunska. Od 19. do 25. září 2021 pro nás přichystali bohatý program spojený s environmentálním tématem projektu. Navštívili jsme místní čističku odpadních vod, prohlédli si muzeum Jana Jessenia v Turčianském Jasenu, kde je i malebný kostel ze 13. století se zachovalými freskami. Prošli jsme se krásným Gaderským údolím až ke zřícenině hradu Blatnice, odkud se nám otevřel pohled na celý region Turiec. Po strmém výstupu ke vchodu do Harmanecké jeskyně jsme uvnitř obdivovali krápníky nejrůznějších tvarů a velikostí. Odměnou za všechny vystoupané schody byl odpočinek v aquaparku Turčianské Teplice, což je jedno z partnerských měst Havířova. Z hradu Strečno jsme měli krásný výhled na řeku Váh, nejdelší na Slovensku. Ve vesnici Čičmany na nás čekala průvodkyně, která nám vysvětlila původ a význam zvláštních a zcela jedinečných maleb na místních roubených domech. Největší ohlas měl čtvrteční výlet k Šútovskému vodopádu a hlavně pak jízda na koních v Trusalové, což byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. V rámci celosvětové kampaně za čistší svět jsme cestou k vodopádu sbírali pohozené odpadky. Poslední den mobility probíhal ve škole, kde jsme shrnuli dosavadní výsledky prvního roku spolupráce, naplánovali další úkoly, prohlédli jsme si školu a zúčastnili se poutavé lekce fyziky. Byl to sice náročný týden, ale dozvěděli jsme se hodně nových informací, poznali zajímavá místa, užili si spoustu zábavy, procvičili si angličtinu a hlavně upevnili naše přátelství.

Fotogalerii z mobility na Slovensku najdete ZDE.

V neděli 3. dubna 2022, přes všemožné nástrahy aktuálního dění ve světě, se skupinka studentů a vyučujících odvážně vydala přes sedmero hor a řek do rumunského městečka Fălticeni poblíž ukrajinských hranic, aby nasála tamější kulturu a strávila týden mezi svými zahraničními přáteli. Naši partneři ze školy ve Fălticeni účastníky programu uvítali s otevřenou náručí, pohostili nás vynikajícím jídlem, kterého vskutku nebylo pomálu, představili nám okouzlující zákoutí rumunské přírody a stejně tak i krásu historických měst poblíž oplývajících památkami. Naučili jsme se tanec Horă charakteristický pro tuto oblast, obohatili své slovníky o několikero rumunských frází a především se vžili do zcela jiné kultury, než je ta naše. Měli jsme možnost navštívit Suceavu a Iași, největší města oné oblasti a projít si tamní univerzitu, hrad i muzeum, seznámili jsme se s dětmi z vesnických škol ležících v horských oblastech nepolíbených moderní dobou a zahalenými rouškou starých časů, vypravili jsme se napříč lesy parním vlakem a okusili místní pokrmy jako třeba kukuřičnou kaši zvanou Mămăligă, či smažený zákusek Papanași zalitý smetanou a džemem, po kterém se nám všem jistě bude stýskat. Týden utekl jako voda a všichni zúčastnění si jistě po tomto výjezdu odvezli kromě plných žaludků i spousty úžasných vzpomínek. Děkujeme našim partnerům za fantastický týden a už teď se těšíme na další setkání partnerů projektu WAVES, tentokráte v jádru evropského dění – v Bruselu.

Fotogalerii z pobytu v Rumunsku naleznete ZDE.

Náš projekt se dostal do finální fáze realizace. Jedním z posledních úkolů bylo zorganizovat týdenní pobyt v sídle institucí EU v Bruselu jako náhradu za zrušenou mobilitu ve Španělsku z podzimu 2020. V pátek 6. května 2022 jsme pohodlným leteckým spojem Ostrava-Varšava-Brusel dorazili včas na místo a měli jsme tak prostor na večerní prohlídku hlavního náměstí. Následující den probíhaly u příležitosti oslav Dne Evropy dny otevřených dveří ve všech hlavních úředních budovách. Měli jsme jedinečnou příležitost vidět různé výstavy a prezentace, zúčastnit se soutěží o ceny a získat mnoho praktických upomínkových předmětů. Zbytek víkendu a pondělí, kdy byly všechny budovy EU uzavřené, jsme společně s našimi partnery z Polska, Slovenska a Rumunska využili k výletům do nedalekých malebných měst Bruggy, Gent a do Antverp. Od úterý jsme pak postupně zavítali do Evropského výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropské komise a Evropské rady, kde se nám vždy věnovali příslušní zaměstnanci, obeznámili nás se svou každodenní činností, provedli nás budovami. Ve čtvrtek jsme si prohlédli Dům evropských dějin a Parlamentarium – interaktivní výstavu o vývoji demokracie. V sídle Evropského parlamentu se nám věnoval dokonce europoslanec Mikuláš Peksa, který se přímo zabývá tématem životního prostředí a přiblížil nám tzv. Green Deal. Vysvětlil také fungování tohoto orgánu, popsal svůj běžný pracovní den, ochotně odpovídal na nejrůznější dotazy. Poslední den jsme navštívili Mini-Europe se zmenšeninami nejvýznamnějších evropských památek a samozřejmě nesměla chybět prohlídka Atomia, symbolu Bruselu ze světové výstavy z roku 1958. Zbytek dne jsme strávili nakupováním věhlasně známé belgické čokolády, objevováním města a přípravou na cestu zpět do domů. Všichni zúčastnění si mobilitu v Bruselu náležitě užili a odnesli si z ní plno krásných zážitků i nově nabytých vědomostí. Poslední setkání partnerských škol se koná již na přelomu května a června v Polsku, kde projekt ukončíme.

Fotogalerii z pobytu v Bruselu naleznete ZDE.

V týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 mělo díky mezinárodního projektu WAVES několik našich spolužáků možnost pobýt v nádherném malém polském městečku Puck, které leží na severním pobřeží Baltu, nedaleko Trojměstí (Gdaňsk – Gdynia – Sopoty) a poloostrova Hel. Během pobytu nám sice počasí moc nepřálo, ale i tak máme krásné zážitky a vzpomínky z překrásných míst, které jsme navštívili – Leba (písečné duny), Gdaňsk, Hel, Puck… Hlavně jsme navázali výborné vztahy s našimi zahraničními partnery ze Slovenska, Polska a Rumunska. Byl to týden plný poznání, ať už to byla místní kultura, historie, příroda nebo jen náhodná fakta. Domů jsme se všichni vraceli sice trochu znavení, ale plní nových skvělých zážitků a zkušeností, které si budeme ještě dlouho pamatovat.

Fotogalerii z pobytu v Polsku naleznete ZDE.

Tneto dvouletý projekt byl úspěšně ukončen 31. spna 2022.