Vyučující

Mgr. Kleslo Tomáš – PPK
Mgr. Čížová Petra
Mgr. Richterová Pavlík Magda
Mgr. Unucková Šárka – MD

Výuka německého jazyka

Výuka němčiny je dotována podle vzdělávacích plánů 3 hodinami týdně, stejně jako ostatní výše uvedené jazyky. Pro výuku používají vyučující většinou nové moderně zpracované a tematicky zajímavé učebnice, které mají akreditaci MŠ a odpovídají sjednocenému evropskému rámci.

V rámci možností jsou studenti rozděleni do skupin podle jazykové úrovně od A1 – B1, případně B2.

Kromě výuky 3 hodiny týdně v každém ročníku mají studenti možnost rozšiřovat a prohlubovat své vědomosti a znalosti v konverzaci v jazyce německém, která se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně ve 3. a 4. ročníku.

Doporučená literatura

Pro výuku používáme učebnice:

  • Direkt interaktiv  pro žáky vyššího gymnázia:

  • Klett maximal interaktiv pro žáky nižšího gymnázia

Spolupráce s institucemi

Kreativitu výuky se snaží vyučující zpestřit doplňujícími vzdělávacími programy a spolupracují s různými institucemi podporujícími výuku německého jazyka. Jsou to kontakty s Goethe institutem v Praze, návštěvy filmových a divadelních představení. Dále se účastníme seminářů a přednášek na fakultě germanistky Ostravské univerzity, kde naši úspěšní studenti studují.

Exkurze

Organizujeme jedno-či vícedenní exkurze a zájezdy do okolních zemí.

Tradiční je již zájezd do adventní Vídně, kde žáci zažívají tu pravou vánoční atmosféru v srdci této historické metropole.

jn-van-viden

 
Projekty 
V dubnu 2023 se konal premiérový ročník “Germánského dne”
Projekt, který připravili žáci žákům. Kvízy, přednášky, prezentace, soutěže, hudba, ochutnávka tradičních jídel, to vše vedené v německém jazyce. Žáci třídy 5G pod “odborným” dohledem Mgr. Čížové představili vše “germánské” žákům ostatních ročníků, v nichž se NJ vyučuje. Akce měla velký úspěch a v následujících letech se bude určitě opakovat.
 
Soutěže a úspěchy našich studentů

Každoročně se účastníme soutěže v konverzaci v Německém jazyce – ve všech kategoriích.

V roce 2023 jsme byli v okresním kole opět úspěšní, tentokráte vybojovala parádní 2. místo Tereza Kožušníková ze třídy 5.G.

Rok 2022 byl pro nás velmi úrodný na vysoce ceněné úspěchy. Jakub Dolíška ze třídy 4.G zcela ovládl svoji kategorii v okresním kole konverzační soutěže v NJ a zvítězil ve všech částech této komplexní soutěže. 
V krajském kole, které bylo letos na velmi vysoké úrovni, obsadil nepopulární, ač přesto velmi cenné 4. místo. Za což mu patří v prvé řadě velký dík a také obdiv. 
Tým složený z Moniky Zemánkové a Zuzany Garzinové ze 4.G vybojoval 2. místo na soutěži “Jazyky hrou”, za což jim patří také velký dík za výbornou reprezentaci školy.

I v roce 2021, který byl poznamenaný, všichni víme čím, jsme úspěšně reprezentovali naši školu v konverzační soutěži v NJ. Tentokrát nehrály roli pouze jazykové překážky, ale také ty technické. Soutěž probíhala online formou. Přes nižší kvalitu zvuku, vypadávání signálu, sekání obrazovky, dokázali naši borci podat výborné výkony. V nižší kategorii obsadil 3.místo Jakub Dolíška ze 3.G a ve vyšší kategorii skončil těsně pod stupni vítězů Martin Beckovský ze 7.G, který obsadil 4. místo. Za jejich práci a výkon jim patří velký dík!

Rok 2020 byl velmi úspěšný, kdy se naši žáci ve dvou kategoriích umístili na “bedně”

na parádním 3. místě se v nejvyšší kategorii III-A umístila Hana Rusinová ze sexty

Jakub Dolíška ze sekundy svoji kategorii I-B dokonce ovládl a obsadil 1.místo.

Překladatelská soutěž pod záštitou OU v Ostravě, katedry Germanistiky. v roce 2019 Studentka 4. ročníku Vendula Rychlíková ve své kategorii vyhrála 1.místo, takže skvělá práce Vendulo !!!

Překladatelská soutěž se Slezskou univerzitou v Opavě – pěkné 4. místo obsadila Tereza Kožušníková ze sekundy a na společném 2.-6. místě se umístili Víťa Peichl a Honza Nosek.

Studenti se také zúčastnili seminářů k německým a rakouským reáliím. Vzdělávací semináře rozšiřují vztahy mezi středoškoláky, představují aktivně jazykové schopnosti. Spolupráci s katedrou germanistiky budeme nadále podporovat.

ZA VÝBORNOU REPREZENTACI PATŘÍ VŠEM NAŠIM STUDENTŮM VELKÝ DÍK!

Další aktivity
Dny Rakouské Kultury na FFOU – projekce krátkých rakouských filmů s následnou besedou s rodilými mluvčími.
 

Německé divadlo – “der Turm” von Gebrüder Grimm – Super Stück!

Činohra s vypravěčem, hercem norimberského divadla Jörgem R. Hundsdorferem, který celé představení doprovázel krásnou a srozumitelnou němčinou.

Německý filmový klub – “Das Leben der Anderen” – pohled do zákulisí německé tajné státní bezpečnosti a objasnění skutečností z dané doby byl pro studenty hluboký zážitek

A řada jiných workshopů a akcí

Za sekci NJ Mgr. Tomáš Kles