Vyučující

Mgr. Kleslo Tomáš – PPK
Mgr. Čížová Petra
Mgr. Richterová Pavlík Magda
Mgr. Unucková Šárka – MD

Výuka německého jazyka

Výuka němčiny je dotována podle vzdělávacích plánů 3 hodinami týdně, stejně jako ostatní výše uvedené jazyky. Pro výuku používají vyučující většinou nové moderně zpracované a tematicky zajímavé učebnice, které mají akreditaci MŠ a odpovídají sjednocenému evropskému rámci.

V rámci možností jsou studenti rozděleni do skupin podle jazykové úrovně od A1 – B1, případně B2.

Kromě výuky 3 hodiny týdně v každém ročníku mají studenti možnost rozšiřovat a prohlubovat své vědomosti a znalosti v konverzaci v jazyce německém, která se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně ve 3. a 4. ročníku.

Doporučená literatura

Pro výuku používáme učebnice:

  • Direkt interaktiv  pro žáky vyššího gymnázia:

  • Klett maximal interaktiv pro žáky nižšího gymnázia

Spolupráce s institucemi

Kreativitu výuky se snaží vyučující zpestřit doplňujícími vzdělávacími programy a spolupracují s různými institucemi podporujícími výuku německého jazyka. Jsou to kontakty s Goethe institutem v Praze, návštěvy filmových a divadelních představení. Dále se účastníme seminářů a přednášek na fakultě germanistky Ostravské univerzity, kde naši úspěšní studenti studují.

Exkurze

Organizujeme jedno-či vícedenní exkurze a zájezdy do okolních zemí.

Tradiční je již zájezd do adventní Vídně, kde žáci zažívají tu pravou vánoční atmosféru v srdci této historické metropole.

jn-van-viden

Soutěže a úspěchy našich studentů

Každoročně se účastníme soutěže v konverzaci v Německém jazyce – ve všech kategoriích.

Rok 2022 byl pro nás velmi úrodný na vysoce ceněné úspěchy. Jakub Dolíška ze třídy 4.G zcela ovládl svoji kategorii v okresním kole konverzační soutěže v NJ a zvítězil ve všech částech této komplexní soutěže. 
V krajském kole, které bylo letos na velmi vysoké úrovni, obsadil nepopulární, ač přesto velmi cenné 4. místo. Za což mu patří v prvé řadě velký dík a také obdiv. 
Tým složený z Moniky Zemánkové a Zuzany Garzinové ze 4.G vybojoval 2. místo na soutěži “Jazyky hrou”, za což jim patří také velký dík za výbornou reprezentaci školy.

I v roce 2021, který byl poznamenaný, všichni víme čím, jsme úspěšně reprezentovali naši školu v konverzační soutěži v NJ. Tentokrát nehrály roli pouze jazykové překážky, ale také ty technické. Soutěž probíhala online formou. Přes nižší kvalitu zvuku, vypadávání signálu, sekání obrazovky, dokázali naši borci podat výborné výkony. V nižší kategorii obsadil 3.místo Jakub Dolíška ze 3.G a ve vyšší kategorii skončil těsně pod stupni vítězů Martin Beckovský ze 7.G, který obsadil 4. místo. Za jejich práci a výkon jim patří velký dík!

Rok 2020 byl velmi úspěšný, kdy se naši žáci ve dvou kategoriích umístili na “bedně”

na parádním 3. místě se v nejvyšší kategorii III-A umístila Hana Rusinová ze sexty

Jakub Dolíška ze sekundy svoji kategorii I-B dokonce ovládl a obsadil 1.místo.

Překladatelská soutěž pod záštitou OU v Ostravě, katedry Germanistiky. v roce 2019 Studentka 4. ročníku Vendula Rychlíková ve své kategorii vyhrála 1.místo, takže skvělá práce Vendulo !!!

Překladatelská soutěž se Slezskou univerzitou v Opavě – pěkné 4. místo obsadila Tereza Kožušníková ze sekundy a na společném 2.-6. místě se umístili Víťa Peichl a Honza Nosek.

Studenti se také zúčastnili seminářů k německým a rakouským reáliím. Vzdělávací semináře rozšiřují vztahy mezi středoškoláky, představují aktivně jazykové schopnosti. Spolupráci s katedrou germanistiky budeme nadále podporovat.

ZA VÝBORNOU REPREZENTACI PATŘÍ VŠEM NAŠIM STUDENTŮM VELKÝ DÍK!

Další aktivity

Německé divadlo – “der Turm” von Gebrüder Grimm – Super Stück!

Činohra s vypravěčem, hercem norimberského divadla Jörgem R. Hundsdorferem, který celé představení doprovázel krásnou a srozumitelnou němčinou.

Německý filmový klub – “Das Leben der Anderen” – pohled do zákulisí německé tajné státní bezpečnosti a objasnění skutečností z dané doby byl pro studenty hluboký zážitek

A řada jiných workshopů a akcí

Za sekci NJ Mgr. Tomáš Kleslo