Vyučující

Mgr. Jindřiška JanečkováPPK (sekunda, tercie)
Mgr. Alexandra Bouchalová (sexta)
Mgr. Hana Dragulová (prima, 3.A, 4.A, oktáva, SM4)
Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D. (septima)
Mgr. Jana Heimová (1.B)
Ing. Radka Studnická (1.A)
PaedDr. Vít Tomis (2.A, 3.B, SM3)
Mgr. Barbora Vicianová (kvarta, kvinta)

Výuka matematiky

Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia.  Pro 1. – 4. ročník a kvintu až oktávu jsou hodinové dotace 4 – 4 – 4 – 3 (z nich je první dva roky jedna hodina týdně půlená). Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia (resp. v sedmém a osmém ročníku osmiletého studia) vyučujeme také volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky nabízený v několika obsahových variantách.

Studijní požadavky pro jednotlivé ročníky jsou zde.

Maturitní zkoušku z matematiky lze skládat ve společné části i v profilové části (detaily budou doplněny 1.10.2023 po vyhlášení pravidel MZ 2024)

Doporučená literatura

Ve výuce ve čtyřletém studiu a vyšším osmiletém studiu používáme učebnice a pracovní sešity z řady DIDAKTIS nebo učebnice a sbírky řady Prometheus.

povinná literatura

 

učebnice matematiky

Akce, soutěže

Naši studenti se účastní lokálních, celostátních i mezinárodních matematických soutěží – např. Moravskoslezský matematický šampionát, Matematická olympiáda, Internetová matematická olympiáda, Mathrace, Náboj, Logická olympiáda, Klokan

Matematická olympiáda

Garantem Matematické olympiády pro okres Karviná je profesorka našeho gymnázia Mgr. JIndřiška Janečková. Rovněž okresní webové stránky MO jsou uloženy na našem webu.

Matematický rozcestník:

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/matematicky-rozcestnik

Korespondenční semináře

Matematický korespondenční seminář http://mks.mff.cuni.cz neboli https://prase.czpro SŠ

Pikomat http://pikomat.mff.cuni.cz  (příklady podobné jako v MO) – pro nižší stupeň

Koperníkův korespondenční seminář www.kokos.gmk.czpro nižší stupeň

Brněnský korespondenční seminář https://brkos.math.muni.cz/pro SŠ

Brloh  https://brloh.math.muni.cz/

Studentský časopis M&M

http://mam.mff.cuni.cz

Výuková videa

https://mathematicator.com

Aktuální informace viz Aktuality

A na závěr tří nepsaná pravidla, jak studovat matematiku:
1)
2)
3)

🙂