Vyučující 

Mgr. Jindřiška Janečková – PPK
Mgr. Alexandra Bouchalová 
Mgr. Hana Dragulová 
Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D. 
Ing. Radka Studnická 
PaedDr. Vít Tomis 
Mgr. Barbora Vicianová 

Výuka matematiky

Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia.  Pro 1. – 4. ročník a kvintu až oktávu jsou hodinové dotace 4 – 4 – 4 – 3 (z nich je první dva roky jedna hodina týdně půlená). Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia (resp. v sedmém a osmém ročníku osmiletého studia) vyučujeme také volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky nabízený v několika obsahových variantách.

Studijní požadavky pro jednotlivé ročníky jsou zde.

Maturitní zkoušku z matematiky lze skládat ve společné části i v profilové části (maturitní témata).

Doporučená literatura

Ve výuce ve čtyřletém studiu a vyšším osmiletém studiu používáme učebnice a pracovní sešity z řady DIDAKTIS nebo učebnice a sbírky řady Prometheus.

povinná literatura

V 1. ročníku čtyřletého studia a v kvintě 2021/2022 budeme používat učebnice řady Prometheus

učebnice matematiky

Akce, soutěže

Naši studenti se účastní lokálních, celostátních i mezinárodních matematických soutěží – např. Moravskoslezský matematický šampionát, Matematická olympiáda, Internetová matematická olympiáda, Mathrace, Náboj, Logická olympiáda, Klokan

V uplynulém školním roce 2020/21 se všechny soutěže konaly on-line nebo byly omezeny či dokonce zrušeny.

Matematická olympiáda

Z nižšího gymnázia se celkem 4 studenti stali úspěšnými řešiteli okresního kola – Tereza Runštuková, Marek Zukal, Matyáš Maceczek a Lucie Židková..

V kategorii C dosáhl Michal Mašek na hodnocení úspěšný řešitel krajského kola.

Garantem Matematické olympiády pro okres Karviná je profesorka našeho gymnázia Mgr. JIndřiška Janečková. Rovněž okresní webové stránky MO jsou uloženy na našem webu.

Matematický Náboj

Naši studenti prokázali zájem o matematiku a sestavili rekordních 5 týmů! Nejlépe se umístili Bára Malysová, Michal Mašek, Jasmina Michálková, Petr Světnička, Anna Štěpandová – 30. místo v ČR. Další tým Martin Beckovský, Jan Holuša, Hana Rusinová, Vojtěch Smola, Rostislav Vrána skončil 58. a Barbora Gavendová, Robert Gemrot, Petr Šulc, Marie Textorisová, Jan Velička byli 63.

Vědecký čtyřboj

Naši studenti sestavili tři týmy. Robert Gemrot, Petr Šulc, Jan Velička a Barbora Gavendová obsadili celkově 3. místo. Martin Beckovský, Ellen Kokošková, Vojtěch Smola a Rostislav Vrána vybojovali 8. místo a „benjamínci“ Michal Mrázek, Daniel Motyka, Ondřej Konesz a Tobiáš Jícha byli 24.

Matematický Klokan

Nejlepšími řešiteli ve svých kategoriích byli Hana Samuhelová, Veronika Šikulová, Markéta Kelčová, Anna Plevová, Adéla Szwedová, Lucie Židková, Bára Malysová, Michal Mašek, Marek Trecha, Martin Beckovský, Rostislav Vrána, Alexander Michalík.

Matematická olympiáda – kategorie P (programování)

Robert Gemrot skončil v krajském kole na 3. místě a postoupil mezi 30 nejlepších soutěžících do celostátního kola.

Matematický rozcestník: http://www.matematickaolympiada.cz/cs/matematicky-rozcestnik

Korespondenční semináře

Matematický korespondenční seminář http://mks.mff.cuni.cz neboli https://prase.czpro SŠ

Pikomat http://pikomat.mff.cuni.cz  (příklady podobné jako v MO) – pro nižší stupeň

Koperníkův korespondenční seminář www.kokos.gmk.czpro nižší stupeň

Brněnský korespondenční seminář https://brkos.math.muni.cz/pro SŠ

Brloh  https://brloh.math.muni.cz/

Studentský časopis M&M

http://mam.mff.cuni.cz

Výuková videa

https://mathematicator.com

Aktuální informace viz Aktuality