69. ročník
M A T E M A T I C K É   O L Y M P I Á D Y
Školní rok 2019/2020

Poslední aktualizace 16. 3. 2020.

Z rozhodnutí MŠMT jsou všechna dosud neuskutečněná kola sportovních i vědomostních soutěží zrušena.

Okresní koordinátor MO:

Mgr.  Jindřiška Janečková

Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2

telefon: 596 811 078, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Informátor 2019/2020

záříříjenlistopad a prosinecledenúnorbřezenduben

Časový harmonogram

Ke stažení

Zadání a řešení úloh  a výsledky jednotlivých kol ve školním roce 2019/2020:

Kategorie A, B, C

 

Kategorie Z5 – Z9

Hodně úspěchů ve školním roce!

Mgr.  Jindřiška Janečková

Odkazy

Archiv

MO 2016/2017
MO 2017/2018
MO 2018/2019

Připomínky k obsahu stránky pište na tomis@gkh.cz