• bi

  Biologie

 • ch

  Volitelné předměty

 • cj

  Český jazyk

 • ov

  Občanská výchova

 • de

  Dějepis

 • nj

  Německý jazyk

 • sj

  Španělský jazyk

 • zsv

  Základy společenských věd

 • ivt

  Informatika

 • vv

  Výtvarná výchova

 • hv

  Hudební výchova

 • ze

  Zeměpis

 • rj

  Ruský jazyk

 • tv

  Tělesná výchova

 • fj

  Francouzský jazyk

 • aj

  Anglický jazyk

 • ch

  Chemie

 • mat

  Matematika

 • fyz

  Fyzika