67.ročník
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Školní rok 2017/2018

Okresní koordinátor MO:

Mgr. Jindřiška Janečková

Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2

telefon: 596 811 078, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Informátor 2017/2018

záříříjenlistopad/prosinec

Časový harmonogram

matol-1718

Ke stažení

Zadání a řešení úloh pro školní rok 2016/2017:

Kategorie A, B, C

  • domácí kolo – zadání – kat. A, B, C
  • domácí kolo – návodné otázky – kat. A, B, C

Kategorie Z5-Z9

 

Hodně úspěchů ve školním roce!

Mgr. Jindřiška Janečková

Archiv

MO 2016/2017