logo-vyroci-gkh-sedy podklad

Vážení rodiče, absolventi a příznivci naší školy.

V roce 2019 oslaví Gymnázium Komenského v Havířově 50. výročí svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea připravujeme řadu kulturních, sportovních a společenských akcí v průběhu celého roku.

Nejdůležitější část oslav však proběhne ve dnech 10. – 12. října 2019. Těšíme se, že se setkají bývalí i současní učitelé, absolventi, rodiče současných i bývalých žáků, všichni ti, které naše škola spojuje.

Jedním z důležitých předpokladů realizace všech našich záměrů je zajištění finančních prostředků. Proto se obracíme na vás se žádostí o poskytnutí finančního daru přímo od vás, případně od vašich známých, příbuzných, zaměstnavatelů, obchodních partnerů. Každý příspěvek nám pomůže a žádná poskytnutá částka nebude malá. Dary bude shromažďovat Fond přátel gymnázia. V případě zájmu máme připraveny dárcovské smlouvy a potvrzení o poskytnutí příspěvku. Pokud dárci dají souhlas, rádi jejich jméno či obchodní název zveřejníme na stránkách školy a v propagačních materiálech.

Věříme, že se nám i díky vaší pomoci oslavy vydaří.

Kontaktní údaje: Fond přátel gymnázia, o.p.s., Havířov-Město, Komenského 2, BÚ: 151 721 796/0300, V.S.: 11111111

Fond přátel gymnázia                                               Gymnázium Komenského, Havířov-Město

Mgr. Kateřina Šigutová                                             PhDr. Petr Šimek

K nahlédnutí přikládáme Rámcový program oslav.