logo-vyroci-gkh-sedy podklad

Vážení rodiče, absolventi a příznivci naší školy.

V roce 2019 oslaví Gymnázium Komenského v Havířově 50. výročí svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea připravujeme řadu kulturních, sportovních a společenských akcí v průběhu celého roku.

Nejdůležitější část oslav však proběhne ve dnech 10. – 12. října 2019. Těšíme se, že se setkají bývalí i současní učitelé, absolventi, rodiče současných i bývalých žáků, všichni ti, které naše škola spojuje.

Jedním z důležitých předpokladů realizace všech našich záměrů je zajištění finančních prostředků. Proto se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí finančního daru přímo od Vás, případně od Vašich známých, příbuzných, zaměstnavatelů, obchodních partnerů. Každý příspěvek nám pomůže a žádná poskytnutá částka nebude malá.

Dary bude shromažďovat Fond přátel gymnázia. V případě zájmu o dárcovskou smlouvu či vydání potvrzení o poskytnutí daru prosím kontaktujte hospodářku fondu Mgr. Alexandru Bouchalovou (bouchalova@gkh.cz).

Pokud dárci dají souhlas, rádi jejich jméno či obchodní název zveřejníme na stránkách školy a v propagačních materiálech.

Věříme, že se nám i díky Vaší pomoci oslavy vydaří.

Kontaktní údaje: Fond přátel gymnázia, o.p.s., Havířov-Město, Komenského 2, BÚ: 151 721 796/0300, V.S.: 11111111

Fond přátel gymnázia                                               Gymnázium Komenského, Havířov-Město

Mgr. Kateřina Šigutová                                             PhDr. Petr Šimek

 

ZAHÁJEN PRODEJ REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ!

 

Rámcový program oslav 50. výročí Gymnázia Komenského v Havířově

Čtvrtek 10. 10. 2019

2. Sportovní hry Gymnázia Komenského – převážně nevážné sportovní klání současných žáků a tříd (Městská sportovní hala)

Pátek 11. 10. 2019

11.00 hod. – slavnostní kulturní vystoupení pro žáky gymnázia a havířovských škol (Kulturní dům  Petra Bezruče)

17.00 hod. – slavnostní kulturní vystoupení pro veřejnost (KDPB)

odpoledne – vernisáž výtvarných děl současných i bývalých žáků (Maryčka, KDPB)

večer –  slavnostní setkání současných i bývalých pracovníků školy

Sobota 12. 10. 2019

odpoledne, pozdní večer – setkání absolventů v prostorách školy, prodej propagačních a upomínkových předmětů,

prohlídka školy, výstava z historie školy, setkávání a vzpomínání při poslechu i tanci, koncert hudebních skupin před školou

Poznámka:

Časy jednotlivých akcí budou postupně upřesňovány. Součástí oslav bude i řada sportovních, kulturních a společenských aktivit v průběhu celého roku 2019, proto sledujte naše webové stránky.